නිරෝධායන කඳවුරු වලදී යුධ හමුදා නිලධාරීන් විසින් තමන් ඇතුළු පිරිසට සැලකූ ආකාරය නිසා ඇස් වලට කඳුළු ආවා යයි එහි නිරෝධයට ලක්වූ පුද්ගලයෙක් සඳහන් කළේය.

තමන් කලින් අන්තර්ජාලයට එක් කරන ලද වීඩියෝ මගින් ජනතාව තුල වැරදි වැටහීමක් ඇතිව තිබූ බවත් එවන් වැරදි වැටහීමක් ඇතිකරගන්න එපා යයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඔහු පැවසීය.

එම පුද්ගලයා ඉතාලියේ සිට පැමිණි අවස්ථාවේ කටනායක ගුවන් තොටුපලේදීත්, නිරෝධායනයට යන අතරමගදීත් නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට දැඩිව විරෝධය එල්ල කළ අයෙකි.

ඊයේ දිනයේදී ඔහු ඇතුළු 311ක පිරිසක් නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කර නැවත නිවෙස් වෙත යොමු කරන ලදී.