අද වන විට ලොව පුරා කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 422,759කි . දිනකට කොරොනා රෝගින් 43815 වු වැඩි ම සංඛ්‍යාවක් ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා කොට ඇත.

දිනකදී වාර්තා වූ වාර්තා වූ වැඩිම රෝගීන් ඇමරිකාවෙන් ද 11089 ක්ද ස්පාඤ්ඤය 6922ක්ද ඉතාලිය 5249ක්ද ජර්මනිය 3935 ක්ද ප්‍රංශය 2448 ක්ද එංගලන්තය 1427 සුවිස්ටර්ලන්තය 1082 ක ඕස්ට්‍රේලියාව 430 ක් ලෙස ඉතා ඉහල රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා කොට ඇත .

ඊයේ දිනයේදී වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් 11089 ක් ඇමරිකාවෙන් හමු වී ඇත. ඒ අනුව මේ දක්වා ඇමරිකාවේ රෝගීන් 54813 ක් වාර්තා කොට ඇත.

මේ වන විට ඉතා දරුණු අන්දමින් පැතිරී යන කොරෝනා වෛරසය ඒ නිසා දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව ඉතාලියෙන් 743 ක් ද ස්පාඤ්ඤය 680 ක්ද ප්‍රංශය 240ක් ඇමරිකාවේ 222 ක් එංගලන්තය 87 ක් ඇතුළුව දිනක දී මිය ගිය වැඩිම ගන්න වන 2378 ක් වාර්තා කොට ඇත .

චීනයේ මෙම තත්වය පාලනය කොට ඇති අතර ඊයේ දිනේදී චීනයෙන් වාර්තා වූයේ රෝගීන් 78 දෙනෙක් පමණි. චීනයේ මිය ගිය ගණන හතකි.

අලුතින් සීඝ්‍රයෙන් වැඩි වේගෙන යන්නේ කැනඩාව දිනක් තුල 701 ක ද ඔස්ට්‍රියාව 809 ද වාර්තා කොට ඇත.

ඒ අනුව සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව ලෝකයේ 422600 ක් ඉක්මවා ඇති අතර මරණ සංඛ්‍යාව 18900 ඉක්මවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊයේ දිනයේදී වාර්තා කොට ඇත්තේ රෝගීන් 5 විය. ඒ අනුව මේ රට ශ්‍රී ලංකාව රෝගීන් සංඛ්‍යාව 100 ඉක්මවා ඇත . කිසිම මරණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා කර නොමැත .

මෙම තත්වය පාලනය කිරීමට විශේෂයෙන් ම ශ්‍රී ලංකා රජය සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් ආරක්ෂ අංශ එකතුව මහත් උත්සාහයක් ගනිමින් පවතීන අතර ජනතාවගේ සහයෝගය මෙය පාලනය කිරීමට රජය බලාපොරොත්තුවෙි.

මේ වන විට සමස්ත එංගලන්තයම සති තුනකට ජනතාව නිවාස තුළම රඳවා ඇත. ඉන්දියාවේ අද සිට සති තුනක නගර වෙන් කිරීමේ ක්‍රමවේද ය ආරම්භ කොට ඇත .