ටීවී දෙරණ ජනප්‍රිය නිවේදිකාවකවන සචිනි නිපුන්සලා අද (13) දා විවාහ ගිවිස ගත්තාය. ඇයගේ සැමියා ඉසුරු රන්දෙණිය යි.

දෙරණ ලිට්ල් ස්ටාර් තුළින් සහ දෙරණ චැම්පියන් ස්ටාර් තුළින් නිරන්තරයෙන් ප්‍රේක්ෂකයාහමුවට එන ඇය අද වන විට දක්ෂ ජනප්‍රිය නිවේදිකාවක් ලෙස කටයුතු කරයි. සචිනිට හරි නිවුස් අපෙන් සුබ පැතුම්.

ඡායාරූප සහ වීඩියෝ පහලින්.