බාල වයස්කාර දරුවකු අපයෝජනය කළ බව සහ මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන ඩීඩියෝ පටයේ සිටින්නේ තමන් බව හැකිනම් ඔප්පු කර පෙන්වන්නැයි ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික ප්‍රිහාන් මැණික් අභියෝග කර තිබෙනවා.

එය ඔප්පු කළ හැකිනම් එම පුද්ගලයාට රුපිලක් ලක්ෂ 100ක මුදලක් ලබා දෙන බව ඔහු සඳහන් කර ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් තමන්ගෙන් අල්ලස් ලබා ගත් බව කියක කතාව සම්පූර්ණ අසත්‍යක් බවත් ඔහු පවසනවා.

ළමා අපචාර වීඩියෝවේ ඇති දර්ශන සමග සසැඳීමට අවශ්‍ය නම් ඒ වෙනුවෙන් තම යටි කය නිරුවත් කර අවස්ථාව සළසා දෙන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.