පසුගිය දිනවල මදීනා ෆුඩ්ස් නමැති ආයතනයක කල් ඉකුත්වූ කේක් නිෂ්පාධනයට යොදා ගන්නා ආහාර ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනුණු අතර Caravan Fresh නමින් අවන්හල් ජාලයක්ද එම සමාගම පවත්වාගෙන යනු ලැබුවා.

අදාළ කුණු කේක් සහ කල් ඉකුත් වූ ආහාර ද්‍රව්‍ය හසු වීමත් සමඟ අදාළ අවන්හල් වලට ජනතාවගේ දැඩි විරෝධයක් එල්ල වූ අතර අදාළ සමාගම ප්‍රධාන පෙලේ හෝටල් සඳහාද අමුද්‍රව්‍ය තොග ලෙස සපයන බවද වාර්තා වුවා.

කෙසේ වෙතත් අදාළ සමාගම මේ වනවිට සිය නම වෙනස් කර ගැනීමට කටයුතු කොට තිබෙන බවට පුවත් පතක දැන්වීමක් පල වී තිබුනා. රටේ නිතිය අනුව එවන් දෙයක් කල හැකිද යන්න ගැටළුවක් වන අතර එය එසේනම් ඕනෑම නීතිවිරෝධී වැඩක් කර පසුව නම වෙනස් කර ගැනීමෙන් සියල්ල සඟවාගත හැකිද යන්න අපට ඇති ගැටලුවයි.

කෙසේ වෙතත් ජනතාවගේ දැනගැනීම සඳහා අදාළ නාමය මෙසේ අප හෙළිදරව් කරනවා. එනම් මදීනා ෆුඩ්ස් නමින් තිබු ආයතනය දැන් මාස්ටර් ෆුඩ්ස් ලෙස නම වෙනස් කොට ඇත්තේ මේ අයුරින්…