සියලුම ගීත නිර්මාණකරුවන් සඳහා මාර්තු 01 දා සිට කර්තෘ භාග ගෙවිම ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

අමාත්‍යවරයා හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් අතර පැවැති හමුවකදී ඔවුන් හා එකඟත්වයකට පැමිණ මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.