පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා හා හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය මහතා අතර සිදුවූ බව කියන දුරකතන සංවාද තමන් වෙත ලබාදෙන ලෙස නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට දන්වා තිබේ.

රන්ජන් රාමනායක මහතා හා ගිහාන් පිලපිටිය මහතා අතර දුරකතන සංවාද 12ක පිටපත් මෙසේ නීතිපතිවරයා විසින් තමන්ට ලබාදෙන ලෙස දන්වා තිබේ.