එළැඹෙන මහා මැතිවරණයේදී පසුගිය ජනාධිපතිරණයේදී ලබාදුන් ආදර්ශය ඉදිරියට රැගෙනයමින් පොලිතින් භාවිතයෙන් තොර මැතිවරණයක් පැවැ්වීමට හැකි නම් එය ඉතා අගනේය. විශේෂයෙන්ම මැතිවරන කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු පිරිසගේ උනන්දුව සහ උත්සහය නිසා ජනාධිපතිවරණයේදී එය බොහෝ සාර්ථකව සිදුකිරීමට හැකිවිය.

ජනාධිපතිවරණයට සාපේක්ෂව මහ මැතිවරණයේදී එවැන්නක් සිදුකිරීම ප්‍රායෝගිකව අපහසු බව අපි දනිමු. ඊට හේතුව මනාප ක්‍රමය නිසා සෑම අපේක්ෂකයකුම උත්සහ කරන්නේ තමන්ගේ පක්ෂේ අපේක්ෂකයා පරාජය කර හෝ මැතිවරණය ජයගැනීමටය.

එමනිසා පසුගිය දිනවල තරුණ තරුණියන් විසින් සිතුවම් ඇඳ ලස්සන කළ තාප්ප මැතිවණ පොස්ටර් වලින් වැසීයෑම සහ පොලිතින් සැරසිි වලින් වැනසීම නුදුරේම සිදුවිය හැකිය. ඊට පෙර ඒවා වැළැක්වම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා සෙසු පක්ෂ වල නායකයන් සමග සාකච්ඡා කර ඒ සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනු ඇතැයි අපි අපෙක්ෂා කරමු. එසේ වුවහොත් වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ පරිසර සංරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළට එය අමතර වටිනාකමක් එකතු කරනු නොවමානය.