උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලට දිනපතා ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම විශාල පිරිසක් බාහිර රෝගී අංශයට පැමිණෙති. රෝගීන්ට අමතරව මෙම ගොඩනැගිල්ලට බල්ලන්ද දිනපතා පැමිණේ. අයාලේ යන බල්ලන් නිරතුරුවම මෙලෙස පැමිණීම රෝගීන්ට මහත් හිසරදයක් බවට පත්ව ඇත. මෙම බල්ලන් විසින් රෝගීන් සපා කෑ අවස්ථා කිහිපයක් ද වාර්තා වී ඇත. එම නිසා හැකි ඉක්මනින් මේ සඳහා පියවරක් ගැනීම රෝහල් බලධාරීන් සතු යුතුකමකි.

සෝමසිරි – බිංගිරිය